Ufuk Günaydin

Ufuk is een betrokken en enthousiaste collega die begonnen is als jongerenwerker in verschillende buurthuizen. Daar heeft hij zich ingezet om de groepscohesie onder de jongeren te bevorderen, de jongeren te stimuleren bij het ontdekken van hun talenten, met name het aanleren van omgangsnormen die gelden binnen onze maatschappij.
Vanuit meerdere projecten: buurthuizen, Jeugdzorg en andere projecten binnen de gemeente heeft hij meerdere jaren individuele begeleiding aangeboden aan jongeren met multi-problematiek.

Zijn doel: (Jong-)Volwassenen weer een toekomstperspectief bieden door hun leven op de rails te krijgen en het bevorderen van hun zelfredzaamheid. Hierin te sturen, wegwijs te maken en door te zetten…

M.06-86143001
ufuk@geerlingsenbenard.nl