Onderzoek en Workshops

Onderzoek:

Vanuit G&B verricht Ydwien wetenschappelijk onderzoek naar verschillende onderwerpen die met name gericht zijn op de veiligheidssector. Ze heeft onder andere een groot kwalitatief onderzoek gedaan naar de werkende factoren in de contactlegging en motivering van delinquente en overlastgevende jongeren in Den Haag. Het liefst doet ze vernieuwend onderzoek en richt ze zich op doelgroepen die vrijwel ongrijpbaar zijn zoals de jonge aanwas en delinquenten jongeren. Haar kracht ligt met name in het feit dat zij in de praktijk staat en mede daardoor ervaring heeft met de doelgroepen en het contact leggen binnen de doelgroepen. Vervolgens heeft ze haar onderzoek en de resultaten op een begrijpbare manier weergegeven in rapporten of workshops.

Het onderzoek kan op meerdere manieren en complexiteiten verricht worden.

Soorten onderzoek: 

– Analyses:

 • Personen (Criminele Carrières)
 • Doelgroepen
 • Groepsaanpakken
 • Effectiviteit van interventies en beleid
 • Fenomenen en Trends 

– Kwalitatief, kwantitatief en mixed methodes onderzoek, op basis van:

 • (Semigestructureerde) interviews met de doelgroepen
 • Enquêtes
 • Focusgroepen
 • Wetenschappelijke literatuur
 • Dossiers
 • Veldonderzoek / Etnografische onderzoek 

Het onderzoek wordt op basis van maatwerk geleverd.

De inhoud, grote, duur en complexiteit van het onderzoek wordt in overeenstemming met de opdrachtgevers samengesteld. 

Workshops:

Vanuit G&B geeft Ydwien workshops op grond van haar verrichte onderzoeken en deskundigheid.

De bestaande workshops zijn gericht op de volgende onderwerpen: 

 • Georganiseerde misdaad
 • Het herkennen van risico factoren en de afglijdende jeugd richting georganiseerde misdaad
 • Het uitvoeren en ontwerpen van een passende interventie
 • Het in contact komen en het overtuigen tot hulpaanvaarding van jonge aanwas die afhoudend is (binnen het vrijwillige kader)

Maatwerk

De workshops worden in overeenstemming met de opdrachtgevers in één gezet. Hierbij is het vrij aan de opdrachtgevers om een onderwerp te selecteren, de interactiviteit te bepalen en de inhoud en de vormgeving te selecteren.

Nieuwe onderwerpen

Tevens wordt het maatwerk gegarandeerd door het feit dat ook over nieuwe aangedragen ontwerpen, workshops geleverd kunnen worden. Zo verricht Ydwien ook onderzoek naar nieuwe aangevraagde onderwerpen. Zodat op basis van dit onderzoek een workshop wordt gecreëerd met de meest recente ontwikkelingen.

Ydwien Vervoort:

Door haar verschillende opleidingen heeft ze kennis op het gebied van criminologie, rechten, psychologie, sociologie en het verrichten van onderzoek. Tevens staat ze ook met haar voeten in de praktijk. Haar doel als criminoloog is het koppelen van de theorie aan de praktijk, om zo een brug te kunnen slaan die een maximaal resultaat bewerkstelligt. 

Haar verschillende werkgebieden en studies zorgen voor een wisselwerking van ervaring en kennis die elkaar versterken. Deze past ze onder andere toe op het gebied van het verrichten van onderzoek, het geven van workshops en trainingen, en het adviseren van verschillende partijen.

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.