Participatie

Onze individuele begeleiding richt zich op volwassenen waarvan sprake is van multi-problematiek. Hierbij kunnen psychische problemen een rol spelen en daaruit voortvloeiende verminderde zelfredzaamheid. 

Juist voor deze doelgroep, die mogelijk wordt overschat op basis van hun voorkomen, is het lastig om binnen te komen (en te blijven) bij de bestaande voorzieningen. Ze hebben meer intensieve ondersteuning nodig en het duurt langer voor ze bepaalde vaardigheden onder de knie hebben. Wij bieden hand in hand begeleiding op weg naar de juiste voorziening en coaching on the job zodat het rendement wordt vergroot.

Bij deze doelgroep is een casus specifieke samenwerking nodig met andere hulpverlenende partijen om aan de zorgbehoefte te voldoen.
Naast samenwerking met de gemeentelijke afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor de Participatiewet, wordt er nauw samengewerkt met andere relevante ketenpartners en/of werkgevers met als gezamenlijk doel de maatschappelijke participatie te vergroten.

Belangrijk uitgangspunt is dat de arbeidsparticipatie van (jong)volwassenen niet “zomaar” op gang wordt gebracht in allerlei contexten.
Er is sprake van het gericht in kaart brengen en aanpakken van de factoren die met de problematiek samenhangen.

Doelstellingen:

 

  • Arbeidsparticipatie
  • Dagbesteding
  • Activatie
  • Bevorderen van zelfredzaamheid
  • Doorverwijzing naar passende zorg indien nodig

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.