Veiligheid

Geerlings & Benard is ook werkbaar in het Veiligheidsdomein. Deze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen met complexe, sociale en multi-problematiek die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Het doel van de begeleiding is het voorkomen van recidive en ernstige overlast op straat en van het realiseren dat deze cliënten zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.

Als je de aanpak van Geerlings & Benard uitlegt, ontkom je niet aan clichés als ‘achter de voordeur komen’, ‘integrale samenwerking’, en ‘perspectief bieden’.
De focus in de nazorg ligt daarbij altijd op terugkeer naar school of het realiseren van betaalde arbeid.

Om maximaal resultaat te behalen is samenwerken essentieel.
Wij zijn constant aan het afstemmen en in overleg met alle betrokken partijen zoals politie, Veiligheidshuis en de Lokale Kamers, reclassering, de gemeente, hulpverlenende instanties zoals GGZ, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Geerlings & Benard is flexibel en in staat maatwerk te leveren.
(Jong)volwassenen die helemaal klem zitten, een licht laten zien. Dat motiveert hen om in beweging te komen en om, na alle hulp en begeleiding, in beweging te blijven en zelfredzaam te zijn.

 

Doelstellingen:

  • Verminderen overlastgevend gedrag en/of criminaliteit
  • ​Begeleiding naar werk of school
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • ​Doorverwijzing naar passende zorg indien nodig

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen in de leeftijdscategorie t/m 27 jaar waarvan sprake is van multi problematiek

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.