Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen. Daarnaast is er sprake van multi-problematiek. Ze hebben geen baan, gaan niet naar school en vaak hebben ze problemen met bijvoorbeeld drugs of schulden.

Als je de aanpak van Geerlings & Benard uitlegt, ontkom je niet aan clichés als ‘achter de voordeur komen’, ‘integrale samenwerking’, en ‘perspectief bieden’.
De focus in de nazorg ligt daarbij altijd op terugkeer naar school of het realiseren van betaalde arbeid.

Om maximaal resultaat te behalen is samenwerken essentieel.
Wij zijn constant aan het afstemmen en in overleg met alle betrokken partijen, zoals politie en wijkagenten, Veiligheidshuis en de Lokale Kamers, reclassering, de gemeente en hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Geerlings & Benard is flexibel en in staat maatwerk te leveren.
(Jong)volwassenen die helemaal klem zitten, een licht laten zien. Dat motiveert hen om in beweging te komen en om, na alle hulp en begeleiding, in beweging te blijven en zelfredzaam te zijn.

Doelstellingen:

  • Verminderen overlastgevend gedrag en/of criminaliteit
  • ​Begeleiding naar werk of school
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • ​Doorverwijzing naar passende zorg indien nodig

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen in de leeftijdscategorie t/m 27 jaar waarvan sprake is van multi problematiek

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.