Organisatie en beleid

De organisatie is in 2014 door Jorik Geerlings en Pieter Benard opgericht.

In eerste instantie is de organisatie opgericht met het idee van beide eigenaren om gezamenlijk een bedrijf te voeren, na 2 jaar is het team uitgebreid met een dramatherapeut en een psycholoog. Op dit moment zijn er 18 medewerkers werkzaam.

Inmiddels heeft Geerlings & Benard een groot netwerk van werkgevers en zorgpartners in diverse gemeenten.

 

Missie en visie

Geerlings en Benard is opgericht vanuit het idee om meer kwaliteit te kunnen bieden, niet alleen maar vasthouden aan protocollen en regeltjes.

Vanuit deze missie heeft Geerlings & Benard de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

Wij bieden maatwerk voor iedere cliënt, met oprechte aandacht voor de cliënt. We werken aan het opbouwen van de vertrouwensband, dat is het vertrekpunt voor de begeleiding. Vanuit gelijkwaardigheid, en zonder oordeel over de cliënt bieden we begeleiding.

Medewerkers zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie en dragen deze uit.

Maatwerk met oprechte aandacht voor iedere cliënt

Onze dienstverlening

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen in de leeftijdscategorie t/m 27 jaar waarvan sprake is van multi problematiek.

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

Samen met onze opdrachtgevers

Contact opnemen?

Ons bezoeken?

Onze kleine lettertjes

Jouw privacy

Geerlings & Benard noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die Geerlings & Benard van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld.

  • Je dossier bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast.
  • Je hebt het recht je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier te maken.
  • Je persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met bewaartermijnen vernietigd.

In ons gegevensbeschermingsbeleid kun je uitgebreider lezen hoe wij met pricacy omgaan.

Klachtenprocedure

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op degeschillencommissiezorg.nl

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.