Organisatie en beleid

De organisatie is in 2014 door Jorik Geerlings en Pieter Benard opgericht.

In eerste instantie is de organisatie opgericht met het idee van beide eigenaren om gezamenlijk een bedrijf te voeren, na 2 jaar is het team uitgebreid met een dramatherapeut en een psycholoog. Op dit moment zijn er 30 medewerkers werkzaam.

Inmiddels heeft Geerlings & Benard een groot netwerk van werkgevers en zorgpartners in diverse gemeenten.

 

Missie en visie

Geerlings en Benard is opgericht vanuit het idee om meer kwaliteit te kunnen bieden, niet alleen maar vasthouden aan protocollen en regeltjes.

Vanuit deze missie heeft Geerlings & Benard de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

Wij bieden maatwerk voor iedere cliënt, met oprechte aandacht voor de cliënt. We werken aan het opbouwen van de vertrouwensband, dat is het vertrekpunt voor de begeleiding. Vanuit gelijkwaardigheid, en zonder oordeel over de cliënt bieden we begeleiding.

Medewerkers zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie en dragen deze uit.

Maatwerk met oprechte aandacht voor iedere cliënt

Onze dienstverlening

WMO

Individuele begeleiding op diverse leefgebieden en/of multiproblematiek met onder andere het doel om de zelfredzaamheid te vergroten.

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen waarvan sprake is van multi problematiek.

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

Samen met onze opdrachtgevers

Contact opnemen?

Ons bezoeken?

Onze kleine lettertjes

Jouw privacy

Geerlings & Benard noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die Geerlings & Benard van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld.

  • Je dossier bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast.
  • Je hebt het recht je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier te maken.
  • Je persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met bewaartermijnen vernietigd.

In ons gegevensbeschermingsbeleid kun je uitgebreider lezen hoe wij met pricacy omgaan.

Klachtenprocedure

Geerlings & Benard streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bereikbaarheid, inhoud en snelheid van werken een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon van Geerlings & Benard.
Wilt u een klacht indienen? Volg dan de klachtenprocedure, zodat wij uw klacht zo goed mogelijk kunnen afhandelen.

De procedure
1. Klacht indienen
U kunt uw klacht, middels het klachtenformulier, schriftelijk indienen per e-mail.
Om op de juiste manier gehoor te kunnen geven aan uw klacht, kunt u middels het klachtenformulier uw klacht formuleren en schriftelijk (per mail) indienen. Scan het ingevulde én ondertekende formulier en mail dit aan: klachten@geerlingsenbenard.nl.
U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

2. U klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht en er kan voor toelichting telefonisch contact met u worden opgenomen. Dit telefonische contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/of de klacht direct telefonisch op te lossen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Geerlings & Benard gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

De Geschillencommissie

Als we onverhoopt niet nader tot elkaar komen kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.