Over de streep getrokken…

Het Product:

Het product dat wordt aangeboden is een interactieve cursus die is ontworpen met een criminologische en praktische insteek. De cursus bestaat uit een combinatie van meerdere onderdelen: Deskundigheidsbevordering, Actieve bewustwording en Interactieve trainingen en werkvormen, waardoor de kenniswerving van de cursisten wordt gemaximaliseerd.

De Doelgroep:

 • Professionals binnen verschillende partijen die werken met overlastgevende en delinquente jongeren en/of jongeren die behoren tot de jonge aanwas of de 2%.
 • Overige geïnteresseerden.

 

Tijdsinvestering:

De cursus bestaat uit twee dagdelen van ieder ongeveer 4 uur en een huiswerkopdracht van 2 uur.

Het Doel:

Het Hoofddoel:

De deelnemers hebben inzicht verkregen in de handvaten die ingezet kunnen worden voor het bewerkstelligen van een goede contactmaking en de motivering tot hulpaanvaarding van overlastgevende en delinquenten jongeren. 

De Subdoelen (aan de hand waarvan het hoofddoel wordt bewerkstelligd):

 • Deskundigheidsbevordering over de problematiek in de wijken en de trends binnen de criminaliteit.
 • Deskundigheidsbevordering van de deelnemers op het gebied van criminaliteit onder jongeren, de verschillende doelgroepen en de risico- en beschermende factoren.
 • Bewustwording creëren over de huidige manier van contact maken en motiveren door de hulpverleners.
 • Deskundigheidsbevordering op het gebied van de werkende factoren in de contactmaking en de motivering van jongeren.
 • Bewustwording creëren over de verschillende rollen van verschillende partijen binnen de contactmaking en motivering.
 • Deskundigheidsbevordering op het gebied van verschillende criminologische theorieën binnen een hulptraject.
 • Bewustwording creëren over de rol van ouders binnen de contactmaking en de motivering van de jongeren, waarbij tevens handvaten gegeven worden die ouders kunnen inzetten.
 • Het oefenen met verschillende contactmakings-, samenwerkings-, motiveringsvormen en het leren herkennen en toepassen van handvaten die ingezet kunnen worden.

Andere belangrijke elementen:

 • Het gebruik van casuïstiek die is gebaseerd op eigen casuïstiek en de inzichten van de verschillende deelnemers.
 • De mogelijkheid om de cursus te volgen met verschillende dienstverleningsorganisaties.
 • Het direct kunnen inzetten van de opgedane kennis binnen de praktijk en het kunnen terugkoppelen in het tweede dagdeel.
 • Uitreiking van certificaat voor deelname.
 • SKJ Registerpunten

 

De onderdelen:

Deskundigheidsbevordering met betrekking tot de contactmaking en de motivering van de jongeren en verschillende criminologische onderwerpen die van toepassing zijn op de doelgroep.

Actieve bewustwording door middel van reflectie op het eigen handelen van de deelnemers binnen verschillende casussen die zijn afgeleid uit de praktijk of zijn ingebracht door de cursisten.

Interactieve werkvormen waarin deelnemers op actieve wijze met het thema en de verschillende onderdelen aan de slag gaan.

Interactieve trainingen waarin er geoefend wordt met het toepassen van de verworven kennis, zoals het leren herkennen van risico- en beschermende factoren bij de jongeren, het kunnen herkennen van potentiële handvaten die ingezet kunnen worden en het oefenen met contact maken en motiveren.

 

Maatwerk:

De nadruk op de verschillende onderdelen in de cursus zal afhangen van de samenstelling van de groep deelnemers. Hierdoor wordt de cursus afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Bovendien wordt binnen de cursus ruimte geboden voor eigen inbreng, waardoor het maatwerk naar behoefte ingevuld kan worden.

Onderbouwing:

Deze training is gebaseerd op het onderzoek “Over de streep getrokken” van drs. Ydwien Vervoort (criminoloog) dat heeft plaats gevonden binnen Geerlings & Benard en is uitgevoerd en beoordeeld in opdracht van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is deze cursus door haar op basis van haar onderzoek en expertise ontworpen.

De randvoorwaarden:

Om het maximale resultaat uit de cursus te kunnen behalen, is het van belang dat beiden dagdelen volledig worden gevolgd. Het minimaal aantal deelnemers is 8 en het maximaal aantal deelnemers is 16 (met voorkeur uit verschillende lagen van de organisatie en/of verschillende partners).

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@geerlingsenbenard.nl

“Contactmaking en motivering tot hulpaanvaarding van overlastgevende en delinquente jongeren.”

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6.