WMO

Geerlings & Benard is een gecontracteerde dienstverlener en heeft een overeenkomst afgesloten met de WMO H6. De H6 gemeenten zijn Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Inwoners van deze gemeenten kunnen via hun gemeente zelf een wmo-melding doen. In een gesprek met een medewerker van de gemeente worden de mogelijkheden voor ondersteuning besproken en wordt er een advies gegeven voor passende hulp.

Wij kunnen zelf ook benaderd worden om een WMO aanmelding te doen bij de desbetreffende gemeente.

In een individueel begeleidingstraject wordt een vaste contactpersoon aan de cliënt gekoppeld.

De afspraken kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, zoals bij ons op kantoor, in het park of bij de cliënt thuis. De begeleider kan ook meegaan naar afspraken met instanties of hulpverlening. Samen met de begeleider wordt er gekeken op welke leefgebieden knelpunten liggen en aan welke doelen de cliënt wil werken.

Doelstellingen:

 

  • Dagbesteding
  • Arbeidsparticipatie
  • Zelfredzaamheid
  • Financiën en/of administratie
  • Sociaal Netwerk

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen in de leeftijdscategorie t/m 27 jaar waarvan sprake is van multi problematiek

Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.