Trainingen

Geerlings & Benard biedt groepstrainingen gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. ​De trainingen richten zich niet alleen op de voor de hand liggende en klassieke onderwerpen als leren pitchen, maken van een CV en oefenen met solliciteren.

​De training bevat ook dramatherapeutische en psychologische aspecten, waardoor de cursisten inzicht krijgen in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.

De trainingen zijn laagdrempelig en worden afgestemd op de samenstelling van de groep.
Er wordt voornamelijk geoefend met ervaringsgerichte en interactieve werkvormen, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen. Hierdoor worden de deelnemers zich meer bewust van eigen gedrag en interactie. Ook wordt er aandacht besteed aan non-verbale communicatie, lichaamshouding en presentatietechnieken. Door te oefenen leren de deelnemers zichzelf handvaten aan en wordt hun zelfvertrouwen vergroot.

De groepstrainingen worden op basis van maatwerk geleverd.
De inhoud van de groepstrainingen wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Zo is er ook de mogelijkheid om de training te richten op gezondheid, sportactiviteiten en fysieke oefeningen. 

Geerlings en Benard gelooft heel erg in het goed afronden van een traject en biedt daarom ook nazorg. 

 

Doelstellingen:

 

  • Inzicht krijgen in eigen gedrag
  • Bewustwording van non-verbale communicatie
  • Aanleren van presentatievaardigheden
  • Activatie

Veiligheid

Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die overlast veroorzaken, crimineel zijn of binnenkort uit detentie komen.

WMO

Individuele begeleiding op diverse leefgebieden en/of multiproblematiek met onder andere het doel om de zelfredzaamheid te vergroten.

Participatie

Onze begeleiding richt zich met name op (jong)volwassenen waarvan sprake is van multi problematiek