Jennifer Zuijderwijk

Heeft ruim 20 jaar ervaring in de hulpverlening. Haar expertise ligt bij de complexe problematiek waarbij er sprake is van LVB, verslaving en huiselijk geweld. De laatste jaren heeft zij zich actief gericht op gezinnen en jeugdigen waarbij sprake was van een onveilige situatie, zij is dan ook SKJ geregistreerd. Zij is nuchter, enthousiast, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt en kan goed samenwerken.
Samen op zoek gaan met de mensen naar wat er mogelijk is, om zijn of haar doelen te behalen, vind zij altijd een uitdaging en geeft dan ook niet snel op.
Werken vanuit gelijkwaardigheid, presentie en met een outreachende houding zijn haar op het lijf geschreven.