Yasmin Zahed

Yasmin zet zich graag in om de zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Mensen in beweging brengen geeft haar energie. Deze drijfveer is tot uiting gekomen in haar academische- en professionele ontwikkeling. Met de studie stedelijke sociologie en beleid heeft zij een hoop meekregen van sociaal-/maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast heeft zij jarenlang praktische ervaring met kwetsbare doelgroepen binnen het sociaal domein, binnen de afdelingen Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling. Onderwerpen zoals inclusie en participatie zijn onderwerpen waar zij haar kwaliteiten graag voor inzet. Dit met de focus op diverse leefgebieden, het bieden van inzicht en maatwerk.

 M: 0615510940

Yasmin@geerlingsenbenard.nl